Til opningsside

Org.nr. 980.463.141

Det skal ikke hende
...men noen ganger skjer det likevel

Info til pasient 
og behandler

Stiftelsens
vedtekter

Hvor kan jeg 
henvende meg?

Fond og støttemedlemsskap

Artikler

Lenker

Nyheter

e-post
 
 

Besøkende siden 21.10.02:

site stats
“...Overalt hvor jeg 
kommer inn i huset, 
vil jeg virke til 
pasientens beste, 
avholde meg fra 
all bevisst urett 
og særlig unngå 
kjønnslig omgang 
med de kvinner
og menn, slaver 
og frie 
som bor der...”

fra den 
hippokratiske ed
 

Mennesker som oppsøker psykologisk eller psykiatrisk behandling gjør det oftest av nød og i håp om å få hjelp. En forutsetning er at man kan stole på terapeuten, og at det opparbeides et godt og tillitsfullt forhold. Oftest skjer det. Men noen ganger hender det at en psykolog eller en psykiater misbruker tilliten. Noen ganger skjer det etiske overtramp.

Psykologer og psykiatere har egne fagetiske utvalg som arbeider for å sikre at den etiske bevissthet hos deres medlemmer er høy. De setter faglige og etiske standarder som behandlerne er forpliktet til å følge. Fylkeslege, fylkespsykiater og Statens helsetilsyn er tilsynsmyndigheter som iverksetter nødvendige tiltak når en behandler går over grensen. Mens formålet er å tjene pasientene, må deres fokus nødvendigvis være på behandleren og behandlingen.

Men hvem tar seg av pasienten?
 

Stiftelse 99
ønsker å bidra til å sette fokus på pasientens situasjon når det skjer etiske overgrep under terapi. Stiftelsens formål er å gjøre dette ved å:

  • være med og spre opplysning til terapeuter om pasientens opplevelse av overtramp og overgrep i terapi; sette fokus på forebygging, ansvar og oppfølging.
  • bidra til å bistå den enkelte pasient som er i en vanskelig situasjon som følge av etiske overgrep i terapi.

Stiftelse 99 kan ikke og skal ikke erstatte tilsynsmyndigheter eller fagetiske råd. Stiftelsens formål er å bidra til å sette pasienten i sentrum.

Stiftelse 99
arbeider særlig med å forebygge etiske overgrep i terapi. Med dette menes her

  • misbruk av pasientens tillit
  • seksualiserte grenseoverskridelser/ profesjonell incest
  • overtramp eller overgrep av tilgrensende karakter

Stiftelse 99
har som formål å yte økonomiske støtte. Bidrag kan søkes 

  • av pasienter/klienter som er i en vanskelig situasjon som følge av terapeutiske overgrep
  • av psykologer, psykiatere og studenter innen disse disiplinene som bidrar med forebyggende arbeid  og opplysningsarbeid innen de felter som er nevnt ovenfor, jf. formålsparagrafen til Stiftelse 99.

 
Søknadsfrist for tildeling er 31. desember hvert år.  

Søknadsskjema
kan du få tilsendt i posten ved å henvende deg til oss skriftlig eller muntlig
- se adresse og telefonnummer her. Opplys om du søker støtte til forebyggende arbeid eller fordi du er blitt utsatt for overgrep.

Du kan også laste ned søknadsskjema elektronisk ved å klikke på linkene nedenfor:
Søknadsskjema for personer som har vært utsatt for overgrep
Søknadsskjema for støtte til forebyggende tiltak