Til hovedside

Det skal ikke hende
...men noen ganger skjer det likevel

Info til pasient 
og behandler

Stiftelsens
vedtekter

Hvor kan jeg henvende meg?

Fond og støttemedlemsskap

Artikler

Lenker

Nyheter

e-post
 
 

“...Overalt hvor jeg 
kommer inn i huset, 
vil jeg virke til 
pasientens beste, 
avholde meg fra 
all bevisst urett 
og særlig unngå 
kjønnslig omgang 
med de kvinner
og menn, slaver 
og frie 
som bor der...”

fra den 
hippokratiske ed

           Artikler

 

Kronikk: «Det skal ikke hende ….»  

          Av Gry Kristin Lia, psykologspesialist og styreleder i Stiftelse 99, og

          Svein Skjøtskift, spesialist i psykiatri og styremedlem i Stiftelse 99.
          14. september 2021

 

Seksuelle grenseoverskridelser, grensekrenkelser og overgrep i terapi. Forekomst, konsekvenser og forebygging.

          Artikkel av psykolog Mette Sundt Gundersen, tidsskriftet Matrix –

          Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi nr 33(1), 2016.
          18. april 2016

 

Den forbudte vei fra terapirom til soverom

          Nina Dalens etikkblogg, Norsk Psykologforenings nettside
          23. februar 2011

 

Dette kan ikke godtas, Gulating lagmannsrett!
          Artikkel av psykolog Mette Sundt Gundersen
          19. februar 2008

Sex-overgrep fra terapeuter
          Borgermening på ABC-nyheter, av Sigrun Tømmerås
          26. august 2007
        
Kollegial etikkløshet

          Debattinnlegg av psykolog Mette Sundt Gundersen
          Trykket i Bergens Tidende 14. februar 2006

Det fortynnede tilsynsprinsipp
           - Hvilken nytte har vi psykologer og våre pasienter av Statens helsetilsyn ?
         Artikkel av psykolog Mette Sundt Gundersen

Rom for overgrep
           - Hvert år mister helsepersonell lisensen fordi de forgriper seg på dem de skulle hjelpe. 
        Reportasje i Dagbladet / Magasinet 10. januar 2004

...men noen ganger skjer det likevel
        Av psykolog Egil Tonning, psykiater Svein Haugsgjerd og psykolog Mette Sundt Gundersen
          Trykket som kronikk i Bergens Tidende 21. mai 2002

Fire kvinner, fire år, fire dager og én autorisasjon.
          Debattinnlegg av psykolog Mette Sundt Gundersen
          Trykket i Bergens Tidende 23. april 2002